Vinkeveen

Centrumplan Vinkeveen

Communicatie omwonenden toekomstige ontwikkeling
Vinkeveen

Vraag

Vinkeveen moet weer een dorp aan de plassen worden. Daartoe heeft de gemeente De Ronde Venen voor Vinkeveen het Centrumplan ontwikkeld. Deze houdt in dat er een nieuw dorpscentrum komt aan de plassen (op het terrein van voormalige betonfabriek De Adelaar), een aantal nieuwe woongebieden en dat de ontsluiting van Vinkeveen verlegd wordt. Deze zou ter hoogte van de Ringdijk komen.

De vraag van de gemeente De Ronde Venen aan de Firma Stek is om ze te ondersteunen bij de communicatie richting de direct omwonenden van de woongebieden, het nieuwe centrum en de nieuwe weg.

Vinkeveen

Aanpak

We hebben een informatiekrant gemaakt, waarin alle onderdelen van het Centrumplan werden uitgelegd en deze tevens gedigitaliseerd op een speciale website www.centrumplanvinkeveen.nl. Hier konden inwoners van Vinkeveen tevens al hun vragen kwijt. 

Daarbij hebben we alle omwonenden uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan. We hebben steeds kleine groepen omwonenden uitgenodigd. Geen grote groepen of klankbordgroepen met vertegenwoordigers, waarin alleen een aantal mensen het woord nemen, maar kleine clubjes bewoners zodat een ieder zijn zegje kon doen. 

We hadden een nieuwsbrief voor alle ge√Įnteresseerden en via de gemeentepagina en persberichten informeren we de rest van Vinkeveen. 

Vinkeveen

Resultaat

Een zorgvuldig en degelijk communicatieproces waarin alle omwonenden en belanghebbenden in Vinkeveen de mogelijkheid hebben gekregen om mee te praten over hetgeen er in hun nabijheid gebeurt. Het ontwerp van de woongebieden, centrum en de weg is door de input van bewoners aangepast en daardoor tevens verbeterd. 

Facts & figures

Opdrachtgever

Gemeente De Ronde Venen

Looptijd

mei 2017 - heden

Plaats

Vinkeveen

Expertises